85/2020 Ebazpena, maiatzaren 5ekoa, Doneztebeko Udaleko Alkate-l Udalburuarena, 2020ko ekainaren 28tik uztailaren 2ra bitartean San Pedroren omenezko zaindariaren jaiak bertan behera uzten duena.

Santiago Uterga Labiano jauna, Doneztebeko Udaleko Alkate-Udalburua,

COVID-19 koronabirusaren bilakaerak sortutako ezohiko egoeraren ondorioz, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua onartu da, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duena, 2020ko martxoaren 14tik aurrerako ondorioekin.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duenak, 10. artikuluan ezartzen du dantzaldiak, desfileak eta herri-jaiak edo adierazpen folklorikoak bertan behera uztea.

COVID.19 kodearen krisiak eragindako larrialdi-egoera eta konfinamendu-neurriak luza daitezkeen denborari buruzko ziurgabetasuna direla eta, gure lehentasuna bizilagun guztien osasuna babestea da.

Doneztebeko Udalak hartutako neurriei gehitzeko beharraz gain, eta koronabirusak kutsatzeko arriskuari aurrea hartzeko eta horri eusteko jarraibideei jarraipena emateko, Alkatetza honek herriko jaiak bertan behera uzteko erabakia hartu behar izan du.

Salbuespenezko egoera honek osasun publikoa babesteko neurri zorrotzak eta arduratsuak hartzea eskatzen du.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. m) artikuluan xedatutakoaren arabera.

ERABAKI DUT:

Lehenengoa.- 2020ko ekainaren 28tik uztailaren 2ra bitarteko zaindarien jaien ospakizuna bertan behera uztea, San Pedroren omenez, toki berean jende asko bil ez dadin, COVID-19a heda ez dadin.

Bigarrena.- Ebazpen hau Doneztebeko Udalaren kontu-hartzailetzari helaraztea.

Hirugarrena.- Ebazpen hau iragarki-taulan eta Udalaren webgunean argitaratzea, zabal dadin.

Laugarrena.- Ebazpen honen berri ematea Udalbatzaren osoko bilkurari, egiten duen lehenengo ohiko bilkuran.

Donezteben, 2020-ko maiatzaren 5-ean

Alkate-Udalburua

Santiago Uterga  Labiano

Idazkaria

Elvira Sáez de Jáuregui Urdánoz                           

85/2020 DONEZTEBEKO ALKATEAREN EBAZPENA