ESKABIDE OROKORRA

HELBIDERATZEKO ERREZIBOAK AGIRIA 

JARDUERA-LIZENTZIA ESKATZEKO ESKABIDEA 

IREKITZEKO LIZENTZIA 

BIKOTE EGONKORREN ESKABIDEA

JARDUERAKO TITULARTASUN ALDAKETA

ZIRKULAZIO BUELTAKETA