AURREKONTUAK 2019 (behin betiko onespena NAO deskargatzeko eta ikusteko egin klik)

SARRERAK

Kapitulua Guztira

I. kapitulua

Zerga zuzenak

623.700,00€

II. kapitulua

Zeharkako zergak

50.000,00€

III. kapitulua

Tasak eta prezio publikoak

248.910,00€

IV. kapitulua

Toki entitateen administrazio

orokorreko transferentziak

752.806,76€

V. kapitulua

Ondare sarrerak eta

herri aprobetxamendua

12.192,32€

VI. kapitulua

Inbertsio errealen besterentzea

70.000,00€

VII. kapitulua

Kapital transferentziak

239.466,11€

VIII. kapitulua

Finantza aktiboak

0,00€

IX. kapitulua

Finantza pasiboak

375.000,00€
Guztira 2.372.075,19€

 

GASTUAK

Kapitulua Guztira

I. kapitulua

Langileen gastuak

712.730,00€

II. kapitulua

Ondasun arruntak eta

zerbitzu gastuak

473.598,80€

III. kapitulua

Finantza gastuak

10.107,05€

IV. kapitulua

Transferentzia arruntak

281.110,00€
V. kapitulua 0,00€

VI. kapitulua

Inbertsio errealak

816.079,34€

VII. kapitulua

Kapital transferentziak

12.000,00€

VIII. kapitulua

Finantza aktiboak

0,00€

IX. kapitulua

Finantza pasiboak

66.450,00€
Guztira 2.372.075,19€