AURREKONTUAK 2019 (aurkezpena deskargatzeko eta ikusteko egin klik)

SARRERAK

Kapitulua Udala Musika Eskolako Patronatua Guztira

I. kapitulua

Zerga zuzenak

553.500,00€ 0,00€ 553.500,00€

II. kapitulua

Zeharkako zergak

50.000,00€ 0,00€ 50.000,00€

III. kapitulua

Tasak eta prezio publikoak

202.110,00€ 37.000,00€ 239.110,00€

IV. kapitulua

Toki entitateen administrazio

orokorreko transferentziak

704.961,00€ 41.990,00€ 746.951,00€

V. kapitulua

Ondare sarrerak eta

herri aprobetxamendua

12.182,32€ 10,00€ 12.192,32€

VI. kapitulua

Inbertsio errealen besterentzea

0,00€ 0,00€ 14.007,35€

VII. kapitulua

Kapital transferentziak

142.942,51€ 0,00€ 142.942,51€

VIII. kapitulua

Finantza aktiboak

0,00€ 0,00€ 0,00€

IX. kapitulua

Finantza pasiboak

0,00€ 0,00€ 0,00€
Guztira 1.665.695,83€ 79.000,00€ 1.744.695,83€

 

GASTUAK

Kapitulua Udala Musika Eskolako Patronatua Guztira

I. kapitulua

Langileen gastuak

624.200,00€ 65.920,00€ 690.120,00€

II. kapitulua

Ondasun arruntak eta

zerbitzu gastuak

426.789,57€ 10.550,00€ 437.339,57€

III. kapitulua

Finantza gastuak

7.220,00€ 20,00€ 7.240,00€

IV. kapitulua

Transferentzia arruntak

322.590,00€ 210,00€ 322.800,00€
V. kapitulua 0,00€ 0,00€ 0,00€

VI. kapitulua

Inbertsio errealak

236.546,26€ 2.300,00€ 238.846,26€

VII. kapitulua

Kapital transferentziak

0,00€ 0,00€ 0,00€

VIII. kapitulua

Finantza aktiboak

0,00€ 0,00€ 0,00€

IX. kapitulua

Finantza pasiboak

48.350,00€ 0,00€ 48.350,00€
Guztira 1.665.695,83€ 79.000,00€ 1.744.695,83€