210/2019 EBAZPENA, URRIAREN 5koa, DONEZTEBEKO ALKATEAK EMANA, IZANGAI ONARTU ETA BAZTERTUEN BEHIN-BETIKO ZERRENDA ONESTSI ETA PROBAK EGITEKO DATA ETA TOKIA FINKATZEN DUENA DEIALDIA ONESTEN DUENA IZANGAIEN ZERRENDA OSATZEKO FROGEN BIDEZ, D MAILAKO MENDAUR INSTITUTOKO ETA SAN MIGUEL ESKOLAKO ATEZAIN ETA ZERBITZU ANITZETAKO ENPLEGATU IZATEKO LANPOSTUA BETETZEKO,  ALDI BATERAKO KONTRATAZIOAK EGIN AHAL IZATEKO HAREKIN, DONEZTEBEKO UDALAN SORTZEN DIREN BEHARREI ERANTZUTEARREN.

Esteka honetan: 201/2019 EBAZPENA (onartuen behin-betiko zerrenda eta proben data eta tokia)