EPAIMAHAIAREN AKTA. FROGA PRAKTIKOAREN EMAITZAK:

Epaimahai kalifikatzailea eratu ostean hasiera eman zaio froga praktikoari, izangaien zerrenda osatzeko, frogen bidez, D mailako Mendaur Institutoko eta San Miguel Eskolako atezain eta zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostua betetzeko,  aldi baterako kontratazioak egin ahal izateko harekin, Doneztebeko Udalan sortzen diren beharrei erantzutearren, deialdiaren baldintzak konplituz.

Froga Elizondoko Lanbide Heziketako Eskolan, gaur, 2019ko abenduaren 10a, 15:30etan

Plika sistema bitartez egin da azterketa.

Proba hau gainditzeko, 35 puntu lortu behar dira, osotara 70 puntu lortzen ahal dira.

Hau izan da azterketaren emaitza:

PLIKA PUNTUAK
1 53,85
2 26,17
3 57,13
4 52,93
5 60,87
6 60,94

Jarraian, erabakitzen da eguna eta ordua finkatzea plikak jendaurrean irekitzeko: 2019ko abenduaren 12a, osteguna, 9:00etan, Doneztebeko Herriko Etxean.

Bertze aztergairik izan gabe, 18:15ak izanik, lehendakariak bilera bukatutzat eman du, eta nik, neronek, idazkaria naizenez, ziurtatzen dut.

Epaimahaiburua: Santiago Uterga Labiano

Mahaikidea: Mikel Iriarte Antxorena

Idazkaria: Elvira Saez de Jauregui Urdanoz

FROGA PRAKTIKOAREN EMAITZEN AKTA PDF-n (klik hemen)