Ayuntamiento de Doneztebe / Santesteban

2024ko ekainak 5

2024-25 IKASTURTERAKO ASKIN HAUR ESKOLAKO MATRIKULAZIOA ETA BEHIN-BETIKO ZERRENDA ARGITARATZEA

Behin-betiko zerrenda argitaratu da eta matrikula egiteko prozesua

Foto noticia

2024-06-05ko Alkatetzaren Ebazpenaren bidez, onartu egin da Doneztebeko Askin Haur Eskola onartutako eta baztertutako haurren behin-betiko zerrenda 2024-2025 ikasturterako (I. eranskina)

BEHIN-BETIKO ZERRENDA (I. eranskina)

MATRIKULA EGITEA

Matrikulak ezarritako epean egiten ez badira, esleipen berri bat eginen da, itxaron zerrendan ezarritako ordenaren arabera.

Onartutako haur guztiak ez badira matrikulatzen, eta ez bada iristen Nafarroako Gobernuak unitatea sortzeko ezarritako minimora, Doneztebeko udalak egindako matrikularen bat ezeztatu edo hizkuntz eredu aldaketa proposatu dezake.

MATRIKULATZEKO DATAK: Ekainak 6tik 12ra (biak barne) udal bulegoetan edo egoitza elektronikoaren bidez

UTZI BEHARREKO FIANTZA: 150 euro

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:

  • Haurra inskribatua dagoen Gizarte Segurantzako kartillaren edo txartelaren fotokopia.
  • Fidantza ordaindu izanaren egiaztagiria matrikulan ezarritako kuota ordaindu izanaren egiaztagiria: 150€ (Caixa: ES42 2100 4785 19 2200042941; Caja Rural:ES66 3008 0050 350702065327; Caja Laboral: ES32 3035 0136 30 1360900021).
  • Familia-unitateko kide konputagarri guztien Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren 2023ko aitorpenaren fotokopia. (Dokumentu hau entregatzeko epea 2024ko ekainaren 27arte atzera daiteke,  epe hori betetzen ez bada, gehieneko tarifa aplikatuko da). Hori egitera behartuta ez badaude, beste errenta edo diru-sarrera batzuk jaso izana justifikatzen duen dokumentazioa, edo, azken buruan, 2023. urteari dagozkion errenten eta diru-sarreren zinpeko aitorpena eta/edo zentroaren titularra den toki-erakundeak urte horretako familia-sarrerak zehazteko beharrezkotzat jotzen dituen agiriak.
  • Familia guraso bakarra izatearen egiaztagiria.
  • Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu-zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.
  • Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurra behar den moduan zaintzeko.
  • Hala badagokio, 2024ko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotza bakoitzeko familia-unitateko kideen kopuruan izandako aldaketa egiaztatzen duen dokumentazioa.

Matrikula egiteko inprimakia hurrengo esteketatik deskargatu daitezke:

ASKIN MATRIKULA ORRIA 24-25

Horrela 2024-2025 ikasturteko tarifak eta baja prozesuen inguruko informazioa aurkezten da

2024-2025 IKASTURTERAKO TARIFAK (NAOn oraindik publikatu gabe)

BAJA EMATEAREN INGURUKO LABURPEN KOADROA (GARRANTZITSUA)

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba