EPAIMAHAIAREN AKTA. FROGA PSIKOTEKNIKOAREN EMAITZAK.

Epaimahai kalifikatzailea eratu ostean hasiera eman zaio froga psikoteknikoari, izangaien zerrenda osatzeko, frogen bidez, D mailako Mendaur Institutoko eta San Miguel Eskolako atezain eta zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostua betetzeko,  aldi baterako kontratazioak egin ahal izateko harekin, Doneztebeko Udalan sortzen diren beharrei erantzutearren, deialdia ren baldintzak konplituz.

Froga Doneztebeko San Miguel Eskolan eta Mendaur Institutoan, gaur, 2019ko azaroaren 18a, 9:30etan.

Hau izan da azterketaren emaitza: EMAITZEN ZERRENDA (Klik hemen)